Informació legal – Política de privacitat – Llei de cookies

Informació legal de la tenda online Las Cosas de Gina.cat

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

Document revisat el 22/08/2020

En compliment de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de La Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), t’informem que la titularitat del domini de la nostra tenda virtual www.lascosasdegina.cat correspon a Webslyg SL.

Per qualsevol consulta, pots contactar amb nosaltres de qualsevol de les següents formes:

Tots els continguts publicats a la nostra web i especialment els textes e imatge estan subjectes a drets de propietat intelectual e industrial a Webslyg SL o de tercers titulars dels mateixos que han autorizat degudament la seva inclusió a la nostra web. En cap cas s’entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectúa renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dits drets ni s’otorga cap dret ni expectativa de dret, i en especial, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre dits continguts sense la prèvia autorizació expressa de Webslyg SL.

Queda prohibida la introducció de hiperenllaços amb fins mercantils a pàgines web alienes a www.lascosasdegina.cat que permetin el accès al nostre website, sense consentiment previ. En tot cas, l’existència de hiperenllaços a llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web a on s’estableixi el hiperenllaç, ni la aceptació por part de www.lascosasdegina.cat dels seus continguts o serveis.

Concretament, i sense que això impliqui restricció alguna al apartat anterior durant la utilització del website www.lascosasdegina.cat com usuari s’obliga a:

1.- Facilitar informació veridica sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d’usuari, de contacte o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.

2.- Guardar diligentment el nom d’usuari i la contrassenya que li sigui facilitada, asumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivarse d’un ús indegut dels mateixos.

3.- No realitzar activitats publicitàries, o d’explotació comercial a través del website, i a no utilitzar els continguts i la informació del mateix per enviar publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

4.- No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del website o en la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent l’utilització en el seu cas de contrassenyes o claus d’accès de tercers o qualsevol altre forma.

El client es compromet a possibiltar l’entrega de la comanda sol·licitada facilitant una adreça d’entrega en la que pugui ser entregada la comanda sol·licitada dins del horari habitual d’entrega de mercaderies. En cas d’incompliment per part del client d’aquesta obligació Las Cosas de Gina no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat d’entrega de la comanda sol·licitada pel client.

La selecció de productes oferts a la web és vàlida en tant que els productes siguin visibles a la web, amb els límits de stock disponibles.

Si la mercaderia es troba en stock, l’enviament es realitza en 5 díes. Aquests terminis es computen sobre díes feiners -de dilluns a divendres- donat que Las Cosas de Gina no realitza expedicions en festius, dissabtes, ni diumenges.

Els terminis d’expedició indicats són orientatius. En el cas de que hi hagués alguna ruptura de stock o indisponibilitat puntual d’un article, ens posarem en contacte amb tu per comunicar-t’ho d’inmediat i donar-te un nou plaç d’entrega o, si no fós possible, procerdir a la seva anul·lació. En qualsevol cas, un retard en l’entrega respecte als plaços indicats no donarà dret al client a exigir indemnització alguna.

www.lascosasdegina.cat en compliment de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, indiquen les dades d’informació general del lloc web.

  • Webslyg SL
  • B55760656
  • Carretera del pla, 248 – Valls (Tarragona)
  • Activitat social: Comerç al detall per internet o per correspondència

Objete del Avís Legal

El Avís legal regula les consicions, el accès i l’utilització del lloc Web, els seus continguts i serveis, de pagament o gratuÏts posats a disposició dels usuaris.

Las Cosas de Gina.cat es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes a la Web, podent canviar, suprimir o afegir tan els continguts i serveis que es donen a través de la mateixa com la forma en la que aquestos apareguin presentats o localitzats en el seu Lloc Web.

Tota persona que accedeixi a aquest Lloc Web asumeix el paper d’usuari, comprometent-se a la observància i compliment rigurós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altre disposició legal que fos d’aplicació.

El simple accès a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Las Cosas de Gina.cat i el usuari.

Responsabilitat

El Prestador no garanteix la continuitat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. El Prestador farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, no obstant, no es responsabilitza ni garanteix que el accès a aquest Lloc web no vagi a ser interromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a travès d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (software i hardware) del Usuari. En cap cas el Prestador serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que s’ocasionin pel accès, navegació i ús del Lloc Web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per l’introducció de virus.

El Prestador tampoc es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, faltes o defectes de les telecomunicacions que puguin succeir.

Aquest lloc Web no es destina a menors d’edat, pel qual el Prestador declina qualsevol responsabilitat pel incompliment d’aquest requisit.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. El Prestador no assegura que el Lloc Web compleixi amb les legislacions d’altres paissos, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o te el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se de que tal accès o navegació compleixen amb la legislació local que li és aplicable, no assumint el Prestador responsabilitat alguna que es pugui derivar de dit accès.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), i amb el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD), el Prestador es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de les dades recollides, de forma que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accès no autoritzat.

Conforme al previst en el article 5 de la LOPD, s’informa al Usuari que les dades personals recollides pel Prestador, mitjançant els formularis extesos a les seves pàgines, seràn introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Laura Castronado, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que suscribeixi o per atendre una sol·licitud o consulta.

Mentres el Usuari no comuniqui el contrari al Prestador, s’entendrà que les seves dades no han sigut modificades, que el Usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que ha de donar el consentiment per utilitzar-los amb finalitats determinades, explícites i legítimes per les que s’hagin obtingut. Podent fins i tot ser, a més, utilitzats amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a Javier Guasch Vallvé  per l’extracció, enmagatzamament de dades i estudis de marketing per adequar el Contingut ofertat al Usuari, i així millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

De igual forma, l’Usuari té accès en tot moment a modificar, editar o eliminar la informació proporcionada, així com gestionar la seva baixa directament, o mitjançant sol·licitud dirigida al contacte mostrat en la secció de direccions de contacte o mitjançant escrit adreçat a [email protected] junt amb la seva còpia del DNI o document acreditatiu equivalent.

Propietat intelectual

El lloc Web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, texte i/o gràfics son propietat del Prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. tots els continguts del Lloc Web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intelectual e industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat pel que fosin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereixen en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat previament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intelectual o industrial del autor.

Els dissenys, logotips, textes i/o gràfics aliens al Prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que puguin suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador conta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador no autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament els continguts concrets del lloc web, havent de en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial o intelectual, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web la existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respaldo, patrocini o recomendació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a posibles incompliments dels drets de propietat intelectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: [email protected]

Legislació aplicable i Jurisdicció

Per la resolució de totes les controvèrises o questions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es someten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Tarragona.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

Document actualizat el 22/08/2020

La teva identitat i privacitat ens importen. Per això desde aquest site, volem complir amb la Llei i oferir-te garanties sobre la teva privacitat i com es tractaran les teves dades, amb tot el respecte, t’en fem 5 cèntims.

El primer de tot es deixar clar que les teves dades son teves i per tant pots recòrrer a nosaltres per que siguin modificades o eliminades o el que requereixis, en el que correspon a aquest lloc web.

Aquests termes d’ús i política de privacitat seràn vàlids unicament per les dades de caràcter personal obtinguts en aquesta web, no sent aplicable per aquella informació recabada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel lloc web.

Ens posem un moment més seriosos per indicar-te quelcom important:

A www.lascosasdegina.cat hem adequat la web a les exigències de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conegut com el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Així mateix, compleix també amb el Reglamento (UE) 2016/679, GDPR y LSSI.

Ja que ens fem responsables del tractament correcte de les teves dades, el mínim es donar-te les meves dades com a responsable de l’empresa ¿no?

Sóc Laura Castronado Vinete, amb NIF 72726510G, la representant de Webslyg SL i resident a Tarragona, i per qualsevol tràmit respecte a les teves dades i privacitat pots escriure’m a [email protected]

¿QUÈ FAIG AMB LES TEVES DADES?

Tractaré la informació que facilites amb la finalitat de respondre a les preguntes i consultes rebudes a través dels formularis de contacte i per la moderació de comentaris en el lloc. A més d’establir una vinculació comercial segura si adquereixes algun dels meus productes. Recullo les teves dades, a través de formularis en línea. Aquestes dades, pel general seràn: nom, cognoms, telèfon i/o correu electrònic. Quan compris algun dels meus magnífics productes es posible que et demani més dades per establir les dades financeres i facturables.

Per tant, i en resum, tractaré les teves dades per:

  • Respondre i/o actuar en conseqüència a l’informació que em facis arribar a través dels diferents formularis de contacte que es troben a la web.
  • Establir una relació comercial propera i fiable.
  • Moderar els comentaris que es realitzin a les diferents seccions que permeten la recollida dels  mateixos.
  • Garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això por incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

En cap cas aquesta web cedirà les dades personals dels seus usuaris a tercers sense informar-los previàment i requerir el seu consentiment.

No es necessari que facilitis cap dada de caràcter personal per la navegació per aquesta web.

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES

La base legal pel tractament le les teves dades es: EL CONSENTIMENT.

Sembla obvi, però per mi es molt important. Per contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el teu consentiment amb aquesta política de privacitat, sense ell no publicaré ni recolliré cap dada teva.

¿COMUNICO A ALGÚ AQUESTES DADES?

A la hora de crear aquesta web he recorregut al software de tercers per un millor servei, per lo tant haig d’informar-te de la relació de www.lascosasdegina.cat amb WordPress.org, Woocommerce i Gravity Forms.

Per enviar-te els emails de les newsletters faig servir el software de Mailerlite.

No obstant no existeix una relació de cessió de dades als mateixos i la relació sempre serà anònima, unicament s’estableix una relació per que puguis accedir als serveis que ofereixen.

A més dels esmentats, treballo amb Cdmon com servei de hosting, de la mateixa manera, no existeix una cessió de dades entre ambdós parts de les dades recollides per mi.

LES TEVES DADES, EL SEU ÚS I ELS TEUS DRETS

Són les teves dades, per tant téns dret a accedir a ells, així com a demanr-me la rectificació de les dades que siguin errònies o sol·licitar que ja no els guardi si el motiu de la recopil·lació dels mateixos ha acabat. Si tens dubtes de si en algún moment he guardat alguna dada teva, tèns dreta a obtenir confirmació de la meva part.

Tot això em porta a confirmar que, si ens ho demanes, deixaré de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o el exercici o la defensa de posibles reclamacions.

Podràs exercitar materialment els teus drets per correu electrònic a : [email protected]

¿COM OBTINC LES TEVES DADES?

Les obtinc amb el teu consentiment, això abans de res. I aquest consentiment me’l confirmes tú en els formularis, al realitzar algún comentari en alguna secció o al comprar un servei. Una vegada més, gràcies per la confiança.

COMUNICACIÓ COMERCIAL

D’acord amb la LSSICE, no et faré SPAM. Pel qual no t’enviaré emails comercials si tu no ho has autoritzat previament.

VERACITAT DE LES DADES

Al igual que tinc unes obligacions amb tú, per la teva part has de garantir-me que les dades personals facilitades a través dels diferents mitjans són verídiques, i si alguna de les dades recollides per la relació que mantens amb mi canvia, has de notificar-ho. Per tant, es important que tota la informació facilitada és correspongui amb la teva situació real, que està posada al día i és exacta. Si les dades no son exactes, el únic responsable ets tú.

¿PER QUANT TEMPS?

Abans de res aclarir-te que si enmagatzemo les dades és només per dos motius. Per un costat em serveix d’històric per les consultes. Per un altre costat així no tens que estar registrant totes les dades cada vegada que vulguis quelcom de mi. Dit això, considero oportú, mentres no diguis el contrari, enmagatzemar aquestes dades un període de 5 anys desde l’última vegada que vas accedir als mateixos.

MODIFICACIONS EN LA POLÍTICA

Em reservo el dret a modificar aquesta política, entre altres coses, per adaptar-me als canvis legals que succeeixin i per optimitzar l’aplicació de la mateixa en l’ámbit comercial. Això sí, si aquestos canvien, t’informaré en tot moment per seguir comptant amb el teu consentiment.


Llei de Cookies 

Document revisat el 22/08/2020

Cookie es un fitxer que es descarga en el teu ordinador al accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, enmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de l’informació que continguin i de la dorma en que utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer el usuari.

El navegador del usuari memoritza cookies en el disc dur solament durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudiquen al ordinador. Les cookies no contenen cap tipus d’informació personal específica, i la majoria de les mateixes es borren del disc dur al finalitzar la sessió del navegador (les anomenades cookies de sessió).

La majoría dels navegadors accepten com estàndar les cookies i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen en els ajustos de seguretat les cookies temporals o memoritzades.

Sense el seu expres consentiment mitjançant l’activació de les cookies en el seu navegador no enllaçaraà en les cookies les dades memoritzades amb les seves dades personals proporcionades en el moment de registre o la compra.

¿Quin tipuss de cookies utiliza aquesta pàgina web?

– Cookies tècniques: Son aquells que permeten a l’iusuari la navegació per una pàgina web, plataforma o aplicació i l’utilització de les diferentes opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accès restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un event, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, enmagatzemar continguts per la difusió de videos o so o compartir continguts a través de les xarxes socials.

– Cookies de personalització: Són aquelles que permeten al usuari accedir al servei amb algunas característiques de caràcter general predefinides en funció de una serie de criteris en el terminal del usuari com per exemple serien el idioma, el tipus de navegador a través del qual concedeix el servei, la configuració regional desde on s’accedeix al servei, etc.

– Cookies d’anàlisis: Són aquelles que bé tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el número d’usuaris i així realitzar la medició i anàlisis estadístic de l’utilització que fan els usuaris del servei ofertat. Per això s’analitza la seva navegació en la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que oferim.

– Cookies publicitàries: Son aquelles que, bé tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten gestionar de la manera més eficaç possible l’oferta dels espais publicitaris que hi ha a la nostra pàgina web, adequant el contingut del anunci al contingut del servei sol·licitat o al ús que realitzi de la nostra pàgina web. Per això podem analitzar els seus hàbits de navegació a internet i podem mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

– Cookies de publicita comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la manera el més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma desde la que es presti el servei sol·licitat. Aquestes cookies enmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, lo que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.

Cookies de tercers: El Lloc web pot utilitzar serveis que recopilaran informació amb fins estaístics, d’ús del Site per part de l’usuari i per la prestació d’altres serveis relacionats amb l’activitat del website i altres serveis de Internet.

En particular, aquest lloc Web utiliza:

  • Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. amb domicili en els Estats Unita amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043.  Per la prestació d’aquests serveis, aquestos utilitzen cookies que recopilen la informació, inclosa la IP de l’usuari, que serà transmessa, tractada i enmagatzemada per Google en els termes fixats a la web Google.com. Incloent la possible transmissió a tercers per raons d’exigència legal o quan dits tercers processin l’informació per compte de Google. Pots veure la seva política legal en el següent enllaç Política de privacitat de Google.

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançan la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador. Desactivar les cookies

A continuació pot accedir a la configuració dels navegadors webs més freqüents per acceptar, instal·lar o desactivar les cookies:

Al desactivar o eliminar les cookies, part del lloc Web no funcionarà o la qualitat de la pàgina web pot veure’s afectada.

Si té dubtes sobre aquesta política de cookies, pot contactar en [email protected]